شناسایی‌شده‌است

نام و نام خانوادگی:

سعید باقری

سمت:

مدیرمسئول

شناسه:

۰۱۰۲۰۳

اورنا نیوز – urnanews.ir

آژانس خبری ارومیه

Urmia News Agency