آدرس دفتر اورنا نیوز:

ارومیه؛ آذربایجان‌غربی

ارتباط از طریق تلگرام

سامانه پیامکی:

۵۰۰۰۱۰۷۰۰۴۴۳۱۷۲

ایمیل:

info@urnanews.ir

زبان