نتیجه استعدادیابی و پرورش آن در مدارس ظهور قهرمانان ورزشی و اخلاق‌مدار است

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت پرورش استعدادهای ورزشی در سطح مدارس از رویکردهای اصلی نظام تعلیم و تربیت بوده و نتیجه آن داشتن قهرمانان ورزشی و اخلاق‌مدار خواهد بود. « علی مطهری» طی دیدار...
زبان