ادارات آذربایجان غربی سه شنبه ۲ ساعت زودتر تعطیل می شود

معاون توسعه منابع و مدیریت استاندار آذربایجان غربی گفت:در راستای اجرای مصوبه کارگروه سوخت استان و به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ادارات استان سه شنبه دو ساعت زودتر تعطیل می شود. جعفر ذوالفقاری...
زبان