تعطیلی مدارس آذربایجان غربی در زمان بازی ایران و انگلستان

آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد: فردا در نوبت بعد از ظهر مدارس استان در زمان بازی فوتبال ایران و انگلستان تعطیل است.روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد، نظر به برگزاری مسابقه...
زبان