راهپیمایی نمازگزاران استان آذربایجان غربی در محکومیت نشریه فرانسوی

نمازگزاران در سراسر آذربایجان غربی پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی و سردادن شعار‌های ضد استکباری، اقدام موهن نشریه فرانسوی در توهین به مرجعیت را محکوم کردند. نمازگزاران در سراسر در...
زبان