اعزام مشمولان فارغ التحصیل دانشگاهی و عادی

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گفت: اعزام مشمولان فارغ التحصيل دانشگاهي و عادي در 1 بهمن ماه؛ روز شنبه از 3 شهرستان اروميه، خوي و مياندوآب انجام خواهد گرفت. سرهنگ"سجاد قربان نژاد" اظهار...