حضور دانش آموزان آذربایجان غربی در بیست و یکمین جشنواره لکوکاپ ایران

بیست و یکمین جشنواره خلاقیت های علمی و پژوهشی دانش آموزی لکوکاپ ایران در اردیبهشت 1403 در دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور دانش آموزان استان آذربایجان غربی برگزار گردید. به گفته سیدهادی هاشمی...
زبان