پویش یلدای همدلی در ارومیه

پخش 200 بسته معیشتی توسط گروه جهادی محله شهید صمدزاده و دانشگاه پیام نور ارومیهجهادگران دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه و گروه جهادی محله شهید صمد زاده به بهانه فرارسیدن شب یلدا در قالب پویش...