بررسی علل شلوغی صف های نانوایی در ارومیه

در روزهای اخیر گزارشاتی از گلایه مندی شهروندان از تشکیل صفهای طولانی در برخی نانواییهای شهر ارومیه دریافت می شود.  در روزهای گذشته خبرهایی از تشکیل صف در برخی نانواییهای شهر ارومیه شنیده شد بدون...
زبان