منطقه آزاد تجاری ماکو زمینه‌ساز توسعه بین‌المللی

یکی از راه‌حل‌های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند.به گزارش اورنا نیوز و به نقل از افق تهران، مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار،...
زبان