نرخ بلیط سینماهای ارومیه شناور شد

بر اساس دستورالعمل سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نرخ بلیط سینماهای شهرستان ارومیه همزمان با سراسر کشور از هفته جاری شناور شد.به گزارش اورنا نیوز، مسعود یکانی مسئول امور سینمای حوزه...
زبان